Veřejná zakázka: Inventarizační bryologický průzkum KRNAP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8394
Systémové číslo: P17V00001639
Evidenční číslo zadavatele: 67/2017
Datum zahájení: 19.10.2017
Nabídku podat do: 03.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v systematické inventarizaci bryoflóry Krkonoš (KRNAP a jeho ochranné pásmo, tzn. evropsky významné lokality Krkonoše), zaměřené na doplnění aktuálních údajů o rozšíření, početnosti a rizicích ohrožujících populace vzácných a ohrožených druhů mechorostů na předem vytypovaných částech území v období 2017-2023. Vzhledem k povaze zakázky, terénní náročnosti, klimatickým podmínkám atd. se zadavatel rozhodl dělit zakázku na 12 částí. Účastníci mohou podat nabídku na jednu nebo více částí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 212 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy