Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr servisního střediska pro opravy traktorů a ostatní zemědělské techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 06.10.2017 08:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a elektronika
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2017 26.09.2017 10:00
Ruční kosení části Odolického vrchu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 21.09.2017 08:00
Zateplení Jánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 27.09.2017 10:00
VT pro UES a ODMI Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 14.09.2017 11:00
Nákup soustavy pro kontinuální měření
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 10:00
Frézování pařezů pro projekt LIFE II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 22.09.2017 10:00
Jazyková výuka zaměstnanců SFŽP ČR 2018 - 2020
podlimitní Zadáno 11.09.2017 27.09.2017 10:00
Nákup přenosného kontinuálního plamenoionizačního analyzátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 20.09.2017 09:00
Dodávka pneumatik pro roky 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 26.09.2017 08:00
Systém imisního monitoringu - inovace a rozvoj (SIMIR) - Speciální meteorologická technika
podlimitní Zadáno 08.09.2017 13.10.2017 10:00
Prořezávání příkopů pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Mobilní telefonní přístroje 4/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 08.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - geodetické práce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
Uzavření rámcové dohody - vypracování znaleckých posudků na oceňování nemovitých věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 19.09.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016