Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI Plzeň - oprava ventilátoru topení u služebního automobilu Š Fabia
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 28.11.2017 08:00
dotisk - Příroda 36
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
tisk - Pohlednice CHKO
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
tisk - Letáky Domy přírody
nadlimitní Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 09:00
Uzavření rámcové dohody na tiskové práce
podlimitní Zadáno 14.11.2017 05.12.2017 10:00
Tisk a doprava propagačních materiálů RP SCHKO Žďárské vrchy
nadlimitní Zadáno 14.11.2017 22.11.2017 09:00
Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 23.11.2017 09:00
OI Plzeň - roční servis + prohlídka v 90 000 km Š Fabia RZ 1AZ 3641
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2017 22.11.2017 08:00
Nákup podpory (maintenance) SW produktů ArcGIS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2017 20.11.2017 10:00
Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro Konica Minolta
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 15.11.2017 09:00
tisk - Metodika monitoringu návštěvnosti
nadlimitní Zadáno 08.11.2017 15.11.2017 09:00
tisk - Letáky CHKO – šest druhů
nadlimitní Zadáno 08.11.2017 15.11.2017 09:00
Výřez nežádoucích dřevin na 5 plochách v lokalitě Raná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 14.11.2017 08:15
Tonery pro laserové tiskárny originální 11 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 15.11.2017 10:00
Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Brník - třešňovka - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 14.11.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016