Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP jeho OP
podlimitní Zadáno 30.11.2017 19.12.2017 10:00
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 30.11.2017 12.01.2018 10:00
Mobilní telefonní přístroje 7/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 01.12.2017 11:00
VT pro úsek informatiky Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 11.12.2017 08:00
Tisk informačního materiálu o CHKO České středohoří - nové ZŘ
nadlimitní Zadáno 29.11.2017 06.12.2017 08:00
Vybavení pro prezentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 05.12.2017 09:00
Grafika -metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les
nadlimitní Zadáno 27.11.2017 04.12.2017 09:00
Úprava aplikace LUHOP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 08.12.2017 10:00
Poskytování tiskových služeb pro Správu KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 07.12.2017 10:00
Laserové tiskárny pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 29.11.2017 10:00
Oprava vnitřních okenních žaluzií v objektu ředitelství ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 30.11.2017 08:00
Mobilní telefony II.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 29.11.2017 14:00
Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část III. – Služební stejnokroj na lov, lesnické činnosti a obuv
nadlimitní Zadáno 20.11.2017 04.01.2018 10:00
Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část I. – „Osobní ochranné pracovní pomůcky“
nadlimitní Zadáno 20.11.2017 04.01.2018 10:00
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín - opakované zadávací řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 24.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016