Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vyhodnocení struktury hostitelské populace pstruha obecného potočního a struktury populace perlorodky říční na území přírodní památky Horní Malše“
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.10.2017
Výřez nežádoucího zmlazení dřevin v EVL Raná-Hrádek - p. p. č. 240/1
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 30.10.2017 08:00
Poskytování tiskařských a distribučních služeb v letech 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 19.10.2017 06.11.2017 11:00
VT pro pob. Hradec Králové (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 20.10.2017 11:00
Inventarizační bryologický průzkum KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
VT pro pob. České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 24.10.2017 10:00
Studium mikrohabitatů říčního dna: vyhledání a monitoring optimálních stanovišť pro vypuštění odchovaných mladých perlorodek na území přírodní památky Horní Malše
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 11:00
OI Olc - zimní pneumatiky, disky
VZ malého rozsahu Zadávání 16.10.2017 25.10.2017 09:00
Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 30.10.2017 09:00
Rekonstrukce budovy (plochá střecha, střešní vikýře, fasáda) SCHKO Pálava
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
OI Plzeň - přezutí pneu, výměna kol na zimní období
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 08:00
Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 06.11.2017 10:00
OI Plzeň - výměna plynového potrubí u osobního automobilu Š Octavia SPZ 4A8 2619
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 19.10.2017 08:00
Grafická příprava - 10 druhů samolepek
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 17.10.2017 09:00
VT pro pob. Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 13.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016