Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návštěvnické středisko CHKO Lužické hory Dům přírody Lužických hor – aktualizace, doplnění projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 18.10.2017 09:00
Dodávka výpočetní techniky pro KM Jilemnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 17.10.2017 10:00
Práce pro projekt Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability lesních ekosystémů Krkonoš
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 17.10.2017 10:00
Podpora a rozšíření licencí zálohovacího software HP Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 12.10.2017 10:00
Mobilní telefonní přístroje 5/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2017 06.10.2017 10:00
Zhotovení záznamu podrobného měření změn za účelem vložení kódu ochrany (CHKO) do katastru nemovitostí a zhotovení geometrického plánu se stabilizací lomových bodů v terénu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Grafické zpracování publikace Ekologická obnova v ČR 2
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 09.10.2017 09:00
Nákup licencí VMware Vsphere a vCenter
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody - Žďárské vrchy
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2017
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 04.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Honda CR-V, RZ: 3AE 3016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 05.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a výměna předních brzd. součástí na vozidle Škoda Fabie kombi, RZ: 1AZ 3498
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 05.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Hyudnai Getz, RZ: 8A3 7896
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 03.10.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016