Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Grafické zpracování publikace Ekologická obnova v ČR 2
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 09.10.2017 09:00
Nákup licencí VMware Vsphere a vCenter
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 09:00
Zajištění provozu Domu přírody - Žďárské vrchy
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.10.2017
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP
nadlimitní Zadáno 29.09.2017 15.11.2017 10:00
Výřez nežádoucích dřevin pod Radobýlem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2017 04.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Honda CR-V, RZ: 3AE 3016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 05.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a výměna předních brzd. součástí na vozidle Škoda Fabie kombi, RZ: 1AZ 3498
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 05.10.2017 08:00
OI OV - roční servisní prohlídka a další úkony na vozidle Hyudnai Getz, RZ: 8A3 7896
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2017 03.10.2017 08:00
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v květnu 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2017 09.10.2017 10:00
GC-MS systém s hmotnostním spektrometrem na principu trojitého kvadrupólu
podlimitní Zadáno 22.09.2017 11.10.2017 10:00
Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2017 04.10.2017 09:00
Tisk a doprava Výroční zprávy AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 20.09.2017 27.09.2017 09:00
Nákup ultrazvukového průtokoměru
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Nákup 10 kusů přenosných 2-vstupových multimetrů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 02.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016