Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem ovcí a koz
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Tisk a doprava komiksu "Perlorodky"
nadlimitní Zadáno 27.03.2017 03.04.2017 10:00
Údržba zámeckého parku a přilehlých ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017 05.04.2017 09:00
Objednávka - oprava vchodových dreří Dolní Malá Úpa 119-Skalní hrad
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Objednávka - školení obsluh řetězových pil a křovinořezů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Objednávka - účast na semináři "Seminář k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2017
Zajištění provozu Domu přírody - Slavkovský les
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.03.2017
Objednávka - překlad textů do Supplementa OC 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Dodávka originálního spotřebního materiálu Brother
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 31.03.2017 08:00
Objednávka - turistické vývěsní mapy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Tiskárna pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 28.03.2017 10:00
Tisk a doprava brožury "Ohrožené druhy hořečků v České republice - hořeček nahořklý a hořeček drsný sturmův".
nadlimitní Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
Překlad Záchranného programu pro perlorodku říční do Aj
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 30.03.2017 10:00
OI HK - nákup směsí do ostřikovačů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2017 03.04.2017 08:00
Hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016