Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Síťové prvky komunikace OLM LMSt Karlovy Vary
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 20.04.2017 09:00
VT pro pob. Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 13.04.2017 11:00
Tisk a doprava brožury "Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)".
nadlimitní Zadáno 10.04.2017 18.04.2017 10:00
Objednávka - výsadba javoru kapadockého v zámeckém parku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017
Projektová dokumentace pro snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – SCHKO Blaník, Vlašimská č. p. 8, Louňovice pod Blaníkem
VZ malého rozsahu Zadávání 07.04.2017 20.04.2017 10:00
VT pro OPSS Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 11.04.2017 10:00
Propagační předměty - Stezka korunami stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 19.04.2017 10:00
Krkonošské muzeum –udržovací práce a věž
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 19.04.2017 19:00
Návštěvnické středisko - prováděcí projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 21.04.2017 10:00
tisk a doprava sborníku "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"
nadlimitní Zadáno 05.04.2017 12.04.2017 09:10
grafická příprava, sazba a prepress sborníku "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"
nadlimitní Zadáno 05.04.2017 12.04.2017 09:00
OI OV - zajištění drobné údržby budovy OI Ostrava za 3-4/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017
OI OV - oprava blokace ruční brzdy zadních kol vozidla Honda HR-V, RZ:4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 13.04.2017 08:00
Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 11.04.2017 09:04
Objednávka - nákup TV včetně montáže a nastavení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016