Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka - školení e-learningový kurz EL Korupce, etika a whistleblowing
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017
Nákup koberců
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Nákup spotřebního materiálu pro plotter
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 20.03.2017 09:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Ošetření ovocných dřevin v sadu pod Oblíkem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 16.03.2017 08:00
Mihule ukrajinská - monitoring, záchranné transfery a odlov pstruha potočního
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 15.03.2017 12:00
Upgrade software CorelDraw
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 17.03.2017 09:00
Modernizace a doplnění automatických měřících systémů dobrovolnické sítě ČHMÚ - část I
nadlimitní Zadáno 08.03.2017 10.04.2017 10:00
Výstavba nového centrálního předpovědního pracoviště-projektové a inženýrské práce
nadlimitní Zadáno 07.03.2017 13.04.2017 10:00
Nákup pelet pro Modravu č.90
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie RZ: 4AP 2333
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017
OI OV - roční servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie kombi RZ: 4AP 2907
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017
VT pro pob. Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 07.03.2017 12:00
Objednávka - školení Veřejné stavební investice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017
Transfery obojživelníků přes komunikace na území RP Ústecko
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 07.03.2017 16:00
Překlad Plánu péče o bobra evropského v ČR do Aj a Nj
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 10.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016