Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě 2017-2022 - opakované zadávací řízení
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 29.05.2017 09:00
Rekonstrukce chodníku Horní Mísečky – Jestřábí boudy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 05.05.2017 10:00
VT pro OČO Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 21.04.2017 12:00
Objednávka - prodloužení maintenance SW PRTG
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017
Vrtulníkové přibližování dříví pro projekt LIFE
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 05.05.2017 10:00
Skartovací stroj pro OIS Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 21.04.2017 10:00
Tisk a doprava - letáček OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 09:15
Grafická příprava - letáčky OPŽP
nadlimitní Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 09:00
Objednávka - sanace kadavérů lesní zvěře
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2017
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 23.05.2017 10:00
Webový portál databáze fragmentace říční sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 21.04.2017 10:00
Implementace FEWS do předpovědní povodňové služby ČHMÚ
nadlimitní Zadáno 12.04.2017 18.05.2017 10:00
Objednávka - školení SW IceWarp Server 12
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017
Zpracování aktualizace manuálu k nakládání s odpady AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017
Projektová dokumentace pro snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – SCHKO Železné hory, Náměstí č.p. 317, Nasavrky /zateplení objektu – fasáda, střecha, půda výplně otvorů/.
VZ malého rozsahu Zadávání 11.04.2017 25.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016