Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikací poškozených po přívalových deštích v září 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 08.06.2017 10:00
Dodávka krmné řepy, mrkve, ovsa, mačkaného ovsa, ovesných slupek, kukuřičného zrna, slunečnice pro rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 05.06.2017 08:00
Ruční kosení na NPP Upolínová louka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 26.05.2017 09:00
Uzavření rámcové dohody na opravy traktorů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 30.05.2017 10:00
Objednávka - doprava dřeva na pilu Solnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017
Terénní mapování a zákres aktuálního managementu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 30.05.2017 10:00
Zpracování plánu péče o PR Prachovské skály
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 24.05.2017 12:00
Hygienické a čistící prostředky 1 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 30.05.2017 13:00
OI OV - servis a údržba 38 klimatizačních jednotek budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 25.05.2017 08:00
Rozšíření přístrojového vybavení - přístroje pro měření průtoku (projekt UPPS)
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 21.06.2017 10:00
Poskytování právních služeb pro potřebu ČIŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 24.05.2017 09:00
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava - trasa oblast KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
Objednávka - autobusová doprava do Louňovic pod Blaníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016