Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - optické počítačové myši Logitech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2015 25.03.2015 08:00
OI OV - zjištění poruchy a její následná oprava u vozdila Nissan X-Trail
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015
Opakované proškolení řidičů vysokozdvižných vozíků
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015
OI LB - Hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 24.03.2015 08:00
OI UL - servisní prohlídka osobního automobilu Škoda Fabia + výměna pneumatik u 2 služebních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 24.03.2015 08:00
Ochrana migrujících druhů obojživelníků na přechodových trasách v CHKO České středohoří část 2
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 20.03.2015 08:00
OI OV - varné konvice ETA/SENCOR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 24.03.2015 08:00
Zajištění provozu Domu přírody - Český les
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.03.2015
OI OV - zářivkové trubice a zářivky
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 24.03.2015 08:00
Vyhodnocení druhové diverzity a habitatová preference netopýrů ve vybraných mokřadech ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 19.03.2015 10:00
Kancelářská křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 17.03.2015 10:00
Mobilní telefonní přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 16.03.2015 10:00
Geometrické zaměření rybníků v NPR Lednické rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání 11.03.2015 20.03.2015 10:00
Rekonstrukce turistického chodníku Labská bouda – Labský vodopád
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 27.03.2015 10:00
Zpracování projektové dokumentace na zprůchodnění stupně na Bolkovském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 27.03.2015 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016