Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)
nadlimitní Vyhodnoceno 07.07.2014 07.07.2014 13:00
Laserová ablace (LA) II (opakovaná)
nadlimitní Vyhodnoceno 07.07.2014 07.07.2014 12:00
OI HB - mobilní telefony
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 15.07.2014 16:00
Revitalizace rašelinišť na Zhůřském potoce - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2014 14.07.2014 09:00
OI UL - Pozáruční servis klimatizačního zařízení v budově OI ČIŽP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2014 11.07.2014 09:00
Mobilní telefonní přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2014 04.07.2014 10:00
USMĚRŇOVÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V NP ŠUMAVA II CYKLOSTEZKA GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA - PRÁŠILY - SRNÍ; ÚSEK II/A: NOVÁ HŮRKA - SKELNÁ
podlimitní Zadáno 02.07.2014 30.07.2014 12:00
Mobilní telefony a modemy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 10.07.2014 16:00
OI UL - oprava osobního automobilu Nissan X-Trail, 2,2 TDI, TENT 30 EO 1, vin: JN1TENT3OU02252, SPZ 5A38179
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 10.07.2014 08:00
výrobu smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů
podlimitní Zadáno 01.07.2014 21.07.2014 10:00
Zajištění provozu a údržba dazabází ISKO
nadlimitní Zadáno 30.06.2014
ICT řešení pro VÚKOZ v.v.i. 2014
VZ malého rozsahu Zadávání 27.06.2014 14.07.2014 09:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce 5
nadlimitní Zadáno 24.06.2014 24.06.2014 13:00
Zateplení jihozápadní stěny a stropu nad vstupním schodištěm OI Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 07.07.2014 12:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 30.06.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016