Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup software ESRI pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“
podlimitní Zadáno 27.05.2014 02.06.2014 00:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014
nadlimitní Zadáno 26.05.2014 09.06.2014 09:00
Dodávka sadbovačů pro roky 2015, 2016, 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2014 11.06.2014 10:05
Nákup roční maintenance na softwarové produkty ESRI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 00:00
Dodávka uzlových, svařovaných a plastových pletiv pro roky 2015, 2016, 2017, 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 02.06.2014 08:15
Nákup hardwarového vybavení pro řešení projektu „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ - opakovaná soutěž
podlimitní Zadáno 13.05.2014 30.05.2014 10:00
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp
podlimitní Zadáno 06.05.2014 20.05.2014 10:00
Zajištění provozu Domu přírody - Třeboňsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2014
Zajištění a provozování osobní pravidelné autobusové hromadné dopravy na vybraných linkách systému Zelené autobusy v Národním parku Šumava v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 13.05.2014 12:00
Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci obnovy lesního hospodářského plánu pro lesy na území NP Šumava - pro ÚP Prášily, ÚP České Žleby s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů dle metodiky provozní inventarizace
podlimitní Zadáno 23.03.2014 06.04.2014 10:00
Rekonstrukce přezimovacích obůrek na územním pracovišti Srní, akceptační číslo: 13145506; CZ.1.02/6.2.00/12.17044
podlimitní Zadáno 06.03.2014 24.03.2014 09:00
Stavební úpravy objektu Dobrá č.p.39
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2014 11.03.2014 10:00
Dodávky feromonových odparníků na podkladě rámcové smlouvy - dílčí dodávky č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014 11.03.2014 09:00
Technické vybavení pro projekt Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014 10.03.2014 00:00
Výroba a uskladnění dřevěných stojanů pro infopanely, hraničníků a podkladových desek pro infotabulky
nadlimitní Zadáno 17.02.2014 31.03.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016