Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj chemismu půd, atmosferické depozice, kritických zátěží a dusíku lesních ekosystémů v EVL Krkonoše
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2015 28.04.2015 11:00
Instalace informačních panelů a hraničníků ZCHÚ - Žďárské vrchy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 28.04.2015 12:00
Stavební práce na lokalitách s měřením znečištění ovzduší - pobočka Ústí n. Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2015 04.05.2015 00:00
OI UL - nákup hygienických potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015 23.04.2015 08:00
Přesazení habrů u objektu Správy KRNAP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015
Dovyrobení nábytkářských sestav v kancelářích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2015
Dotisk informačních materiálů, Železné hory-geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 23.04.2015 10:00
Monitoring obojživelníků a plazů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 27.04.2015 09:00
OI HB mobilní telefon Smart
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 22.04.2015 16:00
Nákup WiFi controlleru + AP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 22.04.2015 09:00
OI OV - servis stroje AFICIO MP C2050AD RICOH - výměna nádoby na odpadní toner
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší, NI 56-8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 15.04.2015 10:00
Vizitky AOPK ČR - tisk
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 16.04.2015 09:00
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 11.06.2015 08:30
Stavební práce na lokalitách s měřením znečištění ovzduší - pobočka Hradec Králové - SO3 (lokalita Trutnov)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 28.04.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016