Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dotisk informačních materiálů, Železné hory-geologicky významná oblast
nadlimitní Zadáno 13.04.2015 23.04.2015 10:00
Monitoring obojživelníků a plazů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 27.04.2015 09:00
OI HB mobilní telefon Smart
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 22.04.2015 16:00
Nákup WiFi controlleru + AP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015 22.04.2015 09:00
OI OV - servis stroje AFICIO MP C2050AD RICOH - výměna nádoby na odpadní toner
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2015
NPR Špraněk - obnova zábradlí, schodových stupňů a stezky pro pěší, NI 56-8
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 15.04.2015 10:00
Vizitky AOPK ČR - tisk
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 16.04.2015 09:00
Dodání zprávy a dat o návštěvnosti vybraných lokalit v péči AOPK ČR zjištěných monitoringem metodou automatických čidel
nadlimitní Zadáno 09.04.2015 11.06.2015 08:30
Stavební práce na lokalitách s měřením znečištění ovzduší - pobočka Hradec Králové - SO3 (lokalita Trutnov)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2015 28.04.2015 00:00
Nákup roční (6/2015 - 5/2016) maintenance na softwareové produkty Esri."
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015
Mobilní telefonní přístroje 4/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 14.04.2015 10:00
Nákup a připojení systému PANASONIC TES 824
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 10.04.2015 08:00
Profesionální stativ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015 10.04.2015 15:00
Poskytování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015
POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
nadlimitní Zadáno 02.04.2015 03.04.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016