Veřejná zakázka: Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2260
Systémové číslo: P15V00000431
Počátek běhu lhůt: 23.03.2015
Nabídku podat do: 01.04.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správa, podpora a dohled nad aplikacemi Lotus Notes
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Správa, podpora a dohled aplikací Lotus Notes v místě zadavatele v rozsahu 5 x 8
hodin týdně po dobu 24 měsíců, v následujícím rozahu:
Dohled aplikací: v pracovní dny 8 hodin/den v místě zadavatele
Podpora uživatelů při práci s uvedenými aplikacemi (cca 700 uživatelů)
Podpora uživatelů při práci s Lotus Notes
Testování nově nasazovaných aplikací
Příprava podkladů pro vývoj a úpravy aplikací v prostředí Lotus Notes
Další činnosti dle úkolů zadavatele
HelpDesk - Řešení uživatelských problémů
Interní adresář - Evidence pracovníků, kódy pracovišť, telefony, funkce.
Kalendář akcí - Evidence školení, setkání a seminářů.
Katalog míst - Obsahuje seznam míst v ČR včetně PSČ a seznam zemí.
Ke stažení- Katalogy, prezentace, formuláře, semináře, uživatelské příručky, informace o práci středisek a oddělení.
Podací deník - Evidence dokumentů a spisů jednotlivých útvarů.
Předpisy - Obsahuje všechny aktuální předpisy. Pohledy dle klíčoveho slova, druhu, data a platnosti
Příručka - Příručka je určena uživatelům apliace Spisová služba
Rezervace zasedaček - Umožňuje pracovním skupinám plánovat a rezervovat konferenční sály
Spisovna - Slouží k evidenci písemností uložených do spisovny
Správní řízení - Evidence dokumentů správního řízení
Výpravna - Slouží k evidenci pošty odeslané výpravnou.
Zápisy z porad - Přehled zápisů z porad jednotlivých útvarů
Žádosti o data - Databáze pro evidenci poskytování dat
Žádosti o informace - Databáze pro evidenci poskytování informací
Znalost prostředí Lotus Notes (Klient, Server)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 694 215 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky