Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová doprava v rámci projektu Comenius Viridis
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2015 10.03.2015 10:00
Disková žací lišta pro ÚP 35
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2015 23.03.2015 10:00
Školení zaměstnanců pro práci s řetězovou pilou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015
Autobusová přeprava na přehlídku trofejí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015
Likvidace povodňových škod
podlimitní Zadáno 04.03.2015 30.03.2015 10:00
Obraceč píce pro ÚP 35
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2015 17.03.2015 10:00
OI OV - baterie pro fotoaparáty Olympus a Panasonic
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015
Objednávka semináře MS Excel
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015
Ochrana migrujících druhů obojživelníků na přechodových trasách v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 11.03.2015 08:00
Opatření v povodí Robečského potoka (Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 13.03.2015 10:00
Jarní pastva v PR Písečný vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 12.03.2015 08:00
RDT ISA - oprava Konica Minolta Bizhub C203
VZ malého rozsahu Zadávání 02.03.2015 11.03.2015 12:00
Vizitky AOPK ČR
nadlimitní Zadáno 25.02.2015 05.03.2015 09:00
Dodávka brožury Pták roku 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015
OI HB Tonerové kazety do kopírovacích strojů Toshiba e-Studio 160,166 ( originální)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 05.03.2015 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016