Veřejná zakázka: Reklamní předměty pro projekt Člověk a příroda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2266
Systémové číslo: P15V00000437
Evidenční číslo zadavatele: VZ 32/2015
Počátek běhu lhůt: 20.03.2015
Nabídku podat do: 09.04.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Reklamní předměty pro projekt Člověk a příroda
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodávky propagačních předmětů v rámci projektu Člověk a příroda. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o dodávku propagačních materiálů, které budou označeny logem a jiným grafickým prvkem Správy KRNAP a povinnou publicitou, kterou poskytne zadavatel. Vzhledem k povaze zakázky nepřipustil zadavatel dělení zakázky na části. Zakázka je hrazena z prostředků EHP fondů 2009-2014. Jedná se o projekt Krkonoše - člověk a příroda, reg. č. žádosti: EHP-CZ02-OV-1-055-01-2014 a č. projektu: EHP-CZ02-OV-1-031-2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 102 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Krkonošského národního parku
 • IČO: 00088455
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 3
  543 01 Vrchlabí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky