Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI OV - oprava řízení vozidla Honda HR-V, RZ: 4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015
Objednávka autobusové dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 28.05.2015 09:00
Zateplení budovy včetně střechy krajského střediska Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 11:00
OBNOVA PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A STABILIZACE TURISTICKÝCH CEST NA ÚZEMÍ CHKO BESKYDY - Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva na lokalitě Dlouhá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 04.06.2015 08:00
Myslivecké zařízení - Obora Mladé Buky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 12.06.2015 10:00
Stavební práce na lokalitách s měřením znečištění ovzduší - pobočka Hradec Králové - SO 2 (lokalita Moravská Třebová)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 09.06.2015 14:00
Údržba technického areálu KRNAP - Horská 427, Vrchlabí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 28.05.2015 09:00
Stavební úpravy areálu sídla Správy CHKO Broumovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 09.06.2015 10:00
OI OV - oprava stroje AFICIO MP C2050AD RICOH
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015
Dodávka čistících prostředků na rok 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 10.06.2015 09:00
Stav populací bolena dravého a sekavce říčního v EVL – údolních nádržích
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2015 01.06.2015 11:00
Instalace informačních panelů do maloplošných zvláště chránených území v působnosti RP SCHKO Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2015 03.06.2015 10:00
OI OV - servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie RZ: 3A1 0578
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015
Management pro sysla obecného na lokalitách Kolín a Mohelno v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 27.05.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016