Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 15.06.2015 10:00
Stavební práce na lokalitách znečištění ovzduší v působnosti pob.Ostrava (Bělotín)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 22.06.2015 10:00
NI 90 – NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 05.06.2015 11:00
Mapování velkých šelem na území ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 15.06.2015 10:00
VT pro OPSS
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2015 05.06.2015 10:00
Naučná stezka Průlom Jizery
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 04.06.2015 12:00
Kosení v NPP Hrabanovská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 09.06.2015 10:00
Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 15.06.2015 14:00
Nákup náhradních baterií pro záložní zdroj do serverovny - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 28.05.2015 09:00
OI OV - oprava řízení vozidla Honda HR-V, RZ: 4A1 4673
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015
Objednávka autobusové dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 28.05.2015 09:00
Zateplení budovy včetně střechy krajského střediska Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 11:00
OBNOVA PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ A STABILIZACE TURISTICKÝCH CEST NA ÚZEMÍ CHKO BESKYDY - Lysá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 08.06.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva na lokalitě Dlouhá hora
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 04.06.2015 08:00
Myslivecké zařízení - Obora Mladé Buky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 12.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016