Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KOPIE: Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 24.06.2015 15:00
Rekonstrukce vrtů pobočky Plzeň 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 02.07.2015 12:00
Hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les a CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2015 30.06.2015 09:00
nákup komponent pro rozšíření serveru pro úložiště nálezových dat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 01.07.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015
Uzavření rámcové smlouvy na tisk
podlimitní Zadáno 19.06.2015 08.07.2015 10:00
Instalace infotabulek a infostojanů v rámci akce NI_99
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 25.06.2015 08:00
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000 - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 29.06.2015 10:00
Výměnný blesk k fotopasti
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 03.07.2015 10:00
OI Č.Budějovice - nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 30.06.2015 08:00
Detailní inventarizace populací evropsky významných druhů brouků ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 30.06.2015 10:00
Velkoformátový papír pro tisk (znovuzadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 22.06.2015 11:00
Pracovni stanice pro OKZ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 19.06.2015 10:00
OI OV - inkoustové kazety do mobilní tiskáren HP OJ 100 a 470
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015
Vyhotovení podkladů pro nové vyhlášení (přehlášení) NPP Velký Roudný
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016