Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2015
OI BN - zářivkové trubice délka 120 cm
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 02.07.2015 08:00
Monitoringu bobra evropského v EVL Soutok - Podluží
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 09:00
Multifunkční tisková zařízení pro OMTZ Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 12:00
Mobilní telefonní přístroje 6/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 26.06.2015 10:00
Datové pásky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 09:00
Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 02.07.2015 10:00
OI HK - nákup dávkovačů tekutého mýdla na zeď
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 01.07.2015 14:00
KOPIE: Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 24.06.2015 15:00
Rekonstrukce vrtů pobočky Plzeň 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 02.07.2015 12:00
Hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les a CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2015 30.06.2015 09:00
nákup komponent pro rozšíření serveru pro úložiště nálezových dat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 01.07.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015
Uzavření rámcové smlouvy na tisk
podlimitní Zadáno 19.06.2015 08.07.2015 10:00
Instalace infotabulek a infostojanů v rámci akce NI_99
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 25.06.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016