Veřejná zakázka: LIFE CS_výřezy_Radobýl_okáč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11043
Systémové číslo: P20V00000043
Datum zahájení: 20.03.2020
Nabídku podat do: 27.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_výřezy_Radobýl_okáč
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Plocha č. I vymezená zákresem nad ortofotomapou na p.p.č. 439/1 v k.ú. Žalhostice.
Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin nad 3 m výšky na vymezené ploše o rozloze 0,486 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny a část ostatních vzrostlých dřevin dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 70% z vyznačené plochy nad ortofotomapou tj. na 0,3402 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy.

Plocha č. II vymezená zákresem nad ortofotomapou na p.p.č. 439/1 v k.ú. Žalhostice.
Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o rozloze 0,079 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 60% z vyznačené plochy tj. na 0,0474 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Nežádoucí dřeviny budou vyřezány v rozsahu 30 % plochy dřeviny nad 1 m výšky a 30 % plochy dřeviny nad 3 m výšky.

Jedná se o pozemky, které jsou hůře přístupné, svažité a vyřezávány budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny. 80% vyřezané dřevní hmoty z plochy č.1 bude odklizeno a využito vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. 20% vyřezané dřevní hmoty bude ponecháno na lokalitě jako vhodný úkryt pro živočichy. Na ploše č.2 bude dřevní hmota odklizena vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou provedeny do 31. 10. 2020. Výřezy dřevin nelze provádět v období od 1. 4. do 31. 9. z důvodu ochrany hnízdících ptáků.

Výše uvedená opatření jsou realizována na podporu okáče skalního (Chazara briseis), jehož repatriace je v PP Radobýl plánována na jaro 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky