Veřejná zakázka: Ochrana migrujících druhů obojživelníků v CHKO České středohoří - oblast východ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11039
Systémové číslo: P20V00000039
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 25.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ochrana migrujících druhů obojživelníků v CHKO České středohoří - oblast východ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je ochrana migrujících druhů obojživelníků na přechodových trasách v CHKO České středohoří v období rozmnožování na 12 lokalitách. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je dělena na dvě části:
a) oblast západ (5 lokalit)
b) oblast východ (7 lokalit)
Tato část veřejné zakázky malého rozsahu se týká OBLASTI VÝCHOD.
Ve východní oblasti budou provedeny následující práce: instalace zábran o celkové délce 1 997 metrů , instalace sběrných nádob, odchyt a transport obojživelníků přes komunikaci dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Bude vedena evidence, která bude obsahovat pro každou lokalitu zvlášť seznam přemístěných druhů s denními počty odchycených exemplářů, včetně rozlišení pohlaví. Součástí prací je i odevzdání závěrečné zprávy, která bude předána ve dvou výtiscích a v elektronické podobě do 30 dnů po ukončení odchytů.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky malého rozsahu je 129.805 Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 290 895 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky