Veřejná zakázka: Pastva stádem ovcí v NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11077
Systémové číslo: P20V00000077
Datum zahájení: 13.05.2020
Nabídku podat do: 20.05.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva stádem ovcí v NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pastva stádem ovcí v oplůtkách v období od konce května do konce července na části NPR Oblík za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Opatření bude provedeno na čtyřech plochách dle zákresů nad ortofotomapou o celkové výměře 3,4940 ha v k. ú. Raná u Loun, p. p. č. 894/1. Pastva na jednotlivých plochách bude ukončena v okamžiku, kdy min. 75 % porostu bude nižší než 10 cm. Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu a zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, který je v příloze zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 87 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky