Veřejná zakázka: LIFE CS_Kosení_Milešovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11080
Systémové číslo: P20V00000080
Datum zahájení: 15.05.2020
Nabídku podat do: 22.05.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Kosení_Milešovka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o ruční kosení travního porostu křovinořezem v oblasti EVL Milešovka v rámci projektu LIFE16 NAT/CZ/000639. Sečení bude provedeno dle Standartu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení. Dále pak budou ponechány solitérní dřeviny a to dle pokynů pracovníka RP SCHKO České středohoří. Jedná se o následující:

Plocha č. 1 vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,8385 ha, její součástí jsou p. p. č. 1700, 1744, 1745 v k. ú. Velemín. Z důvodu výskytu solitérních dřevin je plocha kosení snížena o 10%, tj. na 0,7547 ha. Termín kosení je od 15. 6. 2020 do 15. 7. 2020.

Plocha č. 2 vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,8744 ha, její součástí je p. p. č. 1754 v k. ú. Velemín. Z důvodu výskytu solitérních dřevin je plocha kosení snížena o 10%, tj. na 0,7870 ha. Termín kosení je od 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020.

Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci díla - pozemky jsou mírně svažité a v některých částech členité.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky