Veřejná zakázka: LIFE CS_Výřezy_BS pod Košťálovem_2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11041
Systémové číslo: P20V00000041
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 25.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LIFE CS_Výřezy_BS pod Košťálovem_2020
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin nad 1 m výšky na lokalitě NK BS pod Košťálovem na p. p. č. 391/1 k. ú. Teplá u Třebenic.

Jedná se o výřez nesouvislého porostu nežádoucích dřevin na vymezené ploše nad ortofotopmapou o rozloze 1,0983 ha. Na ploše jsou místa bez dřevin, budou zde ponechány veškeré ovocné dřeviny, část solitérních vzrostlých dřevin a část porostu trnek dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří. Z těchto důvodů je vyřezávaná plocha snížena na 90% z vyznačené plochy tj. na 0,9885 ha. Výřez nežádoucích dřevin bude proveden dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Jedná se o hůře přístupný pozemek, vyřezávány budou převážně trnité a rozvětvené dřeviny (hlohy, šípky, trnky). Veškerá dřevní hmota bude odklizena z pozemku a využita vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 77 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky