Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení zamokřených luk v k.ú. Chřibská
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 07.09.2015 10:00
"NI 90 - NS Novozámecké louky a NS Třesín – obnova informačních panelů – část 2“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 15.09.2015 10:00
OI OV - oprava stroje AFICIO MP C2050AD RICOH
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
OI OV - servisní prohlídka vozidla Škoda Fabie combi RZ: 1AJ 4095
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
Oprava oplocení areálu terénní stanice Hajnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 09.09.2015 15:00
Uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 11.09.2015 09:00
Zásahy pro podporu hadcové květeny v lůmku v NPP Hadce u Želivky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 08.09.2015 08:00
Instalace oplocenky v NPP Medník
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 08:00
Zásahy pro podporu vrbiny kytkokvěté v nivě Blanice v CHKO Blaník
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 07.09.2015 08:00
Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (SCHKO České středohoří)
podlimitní Zadáno 01.09.2015 23.09.2015 10:00
Oprava havarijního stavu hráze rybníka Mlýnský - opevnění návodní strany hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 10.09.2015 10:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 10.09.2015 12:00
Výsadba a ochrana MZD na území EVL Beskydy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 07.09.2015 10:00
Výsadba alejí ovocných stromů starých odrůd v k.ú. Domanín
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2015 04.09.2015 10:00
Botanický inventarizační průzkum v PR Výtopa Rožmberka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016