Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OI BN - nákup skartovačky papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 23.09.2015 08:00
Údržba jalovcového pasínku v lokalitě "Soláň"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 14.09.2015 12:00
Mobilní telefonní přístroje 9/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 15.09.2015 12:00
Sečení - lokalita Opolone k.ú. Horní Lomná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015
OI OV - nápuk přístřešku na jízdní kola včetně stojanu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 21.09.2015 10:00
Sečení v NPP Na skále 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 18.09.2015 09:00
Sečení v PP Chomoutovské jezero 2015 II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2015 15.09.2015 10:00
Oprava střešní konstrukce - budova Krkonošského muzea ve Vrchlabí
podlimitní Zadáno 09.09.2015 06.10.2015 10:00
OI PH - skartovací stroj Fellowes 63 Cb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 17.09.2015 08:00
Dodávka elektroinstalačního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 18.09.2015 09:00
Kosení travních porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 14.09.2015 08:00
Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 16.09.2015 10:00
Seminář - Administrace VZMR vlastními zaměstnanci
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
Autobusová přeprava na jednání Správ národních parků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 09.09.2015 08:00
OI HB Toaletní papír, papírové ručníky,další hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 16.09.2015 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016