Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v NPR Úhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 14.09.2015 08:00
Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 16.09.2015 10:00
Seminář - Administrace VZMR vlastními zaměstnanci
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
Autobusová přeprava na jednání Správ národních parků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 09.09.2015 08:00
OI HB Toaletní papír, papírové ručníky,další hygienický materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 16.09.2015 16:00
Revitalizace zazemněné tůně - Metel
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 15.09.2015 16:00
Revitalizace tůně v Pístinském lese
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 15.09.2015 12:00
Výpas pozemků v lokalitě „Kýchová“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
OI HB - žárovkové trubice do výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015
Uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny v roce 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2015 21.09.2015 10:00
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v EVL Raná-Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2015 16.09.2015 08:00
Vyřezání keřů - národní přírodní památka Hrabanovská černava
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 15.09.2015 09:00
OI HK - malování kancelářských prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 15.09.2015 08:00
PR Mokřady pod Vlčkem - ruční kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2015 11.09.2015 08:00
Oploceny v PP Kladnatá-Grapy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016