Veřejná zakázka: Rámcová dohoda - Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9836
Systémové číslo: P18V00000877
Evidenční číslo zadavatele: NPS 05021/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-017377
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 29.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda - Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění seče a pastvy na vytipovaných přírodovědně a ochranářsky cenných lokalitách bezlesí, včetně podmáčených a rašelinných lokalit na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
Veřejná zakázka je dle § 35 zákona rozdělena na 5 částí:
- Část A: „Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část A - seč křovinořezem“
- Část B: „Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část B - seč kosou“
- Část C: „Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část C - seč ručně vedenou sekačkou“
- Část D: „Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část D - seč lehkou speciální mechanizací“
- Část E: „Rámcová dohoda – Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava – Část E – pastva“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 344 214 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy