Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Propagační předměty OPŽP pro děti 13.11.2019
Zpracování posudku k záměru "Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.11.2019
Předplatné Environmental Data Services TS - elektronická služba 12.11.2019
Zimní škola pro kolumbijské partnery 12.11.2019
Koncepční studie na realizaci opatření směřujících k adaptaci areálu MŽP na změnu klimatu s využitím zeleně a efektivnějšího hospodaření s vodou 07.11.2019
Analýza financování EVVO pro účely nastavení NPŽP 06.11.2019
Vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na rozvoj manažerských a tzv. měkkých dovedností "Manažerská práce od A – Z" 06.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 1 04.11.2019
Obsahová a formální revize návrhu vzdělávacího materiálu pro veřejnou správu 01.11.2019
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019 - část 2 31.10.2019
Poskytování podpory při kontrole výstupů projektů aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik zpracovanými správci vodních toků 31.10.2019
Posouzení vlivů na životní prostředí tzv. SEA hodnocení OPŽP v období 2021 - 2027 30.10.2019
Vybudování informačního systému ISPOP2 včetně zajištění provozu a rozvoje 30.10.2019
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování, autorizace a omezování dle nařízení REACH a ATP nařízení 30.10.2019
Pronájem nebytových prostor pro OVSS IV (Chomutov) 29.10.2019
Dodávka terminálů BHT-1306Q 25.10.2019
Darování exemplářů CITES (loríček zlatouchý) ZOO Praha 23.10.2019
Licence VMware NSX 23.10.2019
Zhodnocení efektu novely nařízení vlády č. 56/2013 21.10.2019
Přenechání nebytových prostor do užívání OVSS III 18.10.2019