Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Služby v oblasti ICT 2020 - Zálohování a instalace prostředků VT 04.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara rudobřichý) ZOO Lešná 02.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) Papouščí ZOO 02.11.2020
Provádění revizí elektrických zařízení, spotřebičů a provádění drobných elektro prací v budově MŽP 2020 – 2024 02.11.2020
Vyhodnocení hydrogeologických dat a trendů v povodí Kamenice a Křinice za období 2019 a 2020 30.10.2020
Úklidové služby 29.10.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) ZOO Tábor 27.10.2020
Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy 27.10.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině nízkého napětí 15.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině vysokého napětí 15.10.2020
Informační listy pro zadavatele veřejných zakázek 13.10.2020
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2020 – 2022 13.10.2020
Zřízení vertikální zdvihací plošiny 13.10.2020
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Ministerstva životní ho prostředí 08.10.2020
Analytické činnosti související s problematikou řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 06.10.2020
Indikátor běžných druhů ptáků a Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 2020 - 2024 01.10.2020
Metodika geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 26.09.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.09.2020
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP 22.09.2020