Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
zajištění role vyjednavače v dílčí části agendy mezinárodní ochrany biologické rozmanitosti během 15. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a jejích protokolů CBD COP 15 a COP-MOPs 10.11.2022
Zpracování posudku k záměru "Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 10.11.2022
Dodávka nábytku pro Ministerstvo životního prostředí od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 09.11.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci ke kvalitě ovzduší (RD CNS ÚV) - oprava za znepřístupněný chybný záznam z 06.12.2022 08.11.2022
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu pro MŽP 08.11.2022
Nezávislý audit kybernetické bezpečnosti u vybraných organizací resortu 03.11.2022
Služby v oblasti ICT 2022 II 03.11.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění a souvisejících služeb pro 34. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu MOP 34 v Montrealu 02.11.2022
Posouzení fyzické ochrany vybraných budov resortu MŽP 02.11.2022
Zajištění podpory a rozvoje systému enterprise infrastruktury digitální důvěry dle eIDAS 02.11.2022
Školení Schopnost týmové spolupráce 01.11.2022
CZ PRES - catering pro 24. jednání valného shromáždění IMPEL (RD CNS ÚV) - oprava za znepřístupněný chybný záznam z 06.12.2022 31.10.2022
Penetrační test IS TiramisO 31.10.2022
Expertní podpora rozvoje IT platforem MŽP 26.10.2022
Poskytování servisních služeb k resortním elektronickým nástrojům pro zadávání veřejných zakázek 26.10.2022
Nákup osobního automobilu kategorie 2A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
Nákup osobního automobilu kategorie 3B benzín (limuzína) pro potřeby MŽP v DNS MF v rámci CNS 25.10.2022
Nákup osobních automobilů kategorie 1A plug-in hybrid pro potřeby MŽP na základě uzavřených rámcových dohod v rámci CNS Ministerstva financí 25.10.2022
CZ PRES - zajištění pohoštění, techniky a prostor pro akci IWC 68 (Mezinárodní velrybářská komise) ve Slovinsku 24.10.2022
CZ PRES - zajištění recepce pro 9. ministerskou konferenci procesu ŽP pro Evropu na Kypru 24.10.2022