Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 21.07.2014 10:00
Vymalování sídla CHKO Labské pískovce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2014 11.07.2014 08:00
Likvidace neofytů (bolševník a křídlatky) v CHKO Litovelské Pomoraví 2014 - II
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2014 14.07.2014 10:00
Mobilní telefony a modemy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 10.07.2014 16:00
výrobu smaltovaných tabulí pro označení zvláště chráněných území, soustavy NATURA 2000 a památných stromů
podlimitní Zadáno 01.07.2014 21.07.2014 10:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce 5
nadlimitní Zadáno 24.06.2014 24.06.2014 13:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 30.06.2014 09:00
Výroba exteriérových infotabulí a infopanelů pro posílení návštěvnické infrastruktury
nadlimitní Zadáno 04.06.2014 18.06.2014 09:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2014
nadlimitní Zadáno 26.05.2014 09.06.2014 09:00
Nákup roční maintenance na softwarové produkty ESRI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 00:00
Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp
podlimitní Zadáno 06.05.2014 20.05.2014 10:00
Zajištění provozu Domu přírody - Třeboňsko
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.05.2014
Výroba a uskladnění dřevěných stojanů pro infopanely, hraničníků a podkladových desek pro infotabulky
nadlimitní Zadáno 17.02.2014 31.03.2014 10:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2013 06.11.2013 00:00
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 24.09.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016