Veřejná zakázka: Sečení luk v NPR Adršpašsko-teplické skály a CHKO Broumovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 592
Systémové číslo: P14V00000585
Počátek běhu lhůt: 15.07.2014
Nabídku podat do: 24.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení luk v NPR Adršpašsko-teplické skály a CHKO Broumovsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je speciální péče o druhově bohaté louky. Plochy budou posečeny určenou technologií ve stanovených termínech včetně výmladků dřevin. Hmota bude ve všech lokalitách vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými zákony.
Posečení a úklid mokřin a svahových luk na níže uvedených lokalitách:

NPR Adršpašsko-teplické skály Louky u Spáleného mlýna
vymezení plochy: vlhké louky v p.č. 638/2, 638/3, 647/1, 656/1 v k.ú. Dolní Adršpach
výměra: 1,4119 ha
technologie sečení: traktorovou sekačkou, vyhrabání trávy
termín sečení: 15.7.-30.9.

NPR Adršpašsko-teplické skály U Ozvěny
vymezení plochy: svahová louka v p.p.č. 721/8 a 722/3 k.ú. Dolní Adršpach
výměra: 0,6967 ha
technologie sečení: traktorovou sekačkou
termín sečení: 15.7.-30.9.

EL 43 Mláďovka
vymezení plochy: mokřina v p.č. 2268/2 a 2266/2 k.ú.Křinice
výměra: 0,2375 ha
technologie sečení: křovinořezem
termín sečení: 15.7.-30.9.

EL 42 Pod Vysokou skálou
vymezení plochy: louka pod lesem v okolí pramenišť, p.č.2368 v k.ú. Šonov u Broumova
výměra: 0,2253 ha 1x
termín sečení: 15.7. – 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 5 Nad křižovatkou
vymezení plochy: louky v p.č. 1265/1 v k.ú. Jetřichov
výměra: 0,2391 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: lehkou sekačkou, okrajové vlhké části křovinořezem.

EL 85 Bučnice
vymezení plochy: mokřiny a svažité louky v p.č. 244/1, 244/2, 244/3 a 244/4 v k.ú. H. Teplice
výměra: plochy A a B 1,0956 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 158 Louky u Božanova II.
vymezení plochy: vlhké louky v parcelách KN p.č. 1910 (část), 1907/7 (část), 1941, 1939, 1960/1, 1959, 1930, 1960/2 v k. ú. Božanov
výměra: 1,7752 ha. Plocha E o výměře 0,1166 ha, plocha F o výměře 0,0664 ha a plocha G o výměře 0,7305 ha a H o výměře 0,8517 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem/ručně vedenou sekačkou

EL 158 Louky u Božanova I.
vymezení plochy: vlhké louky v parcelách KN č. 1942 a 1947 k.ú. Božanov
výměra: 0,9491 ha. Plocha A o výměře 0,4403 ha, plocha C o výměře 0,1230 ha a plocha D
o výměře 0,3858 ha.
technologie sečení: křovinořezem
termín sečení: 15.7.-30.9.

EL 271 V Ráji, III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokrá louka v p.č. 569, 521/3,5 k.ú. Horní Kostelec,
plocha A
výměra: 0,5890 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 210 Mokřiny pod Hvězdou, II. zóna CHKO
vymezení plochy: vlhké louky a mokřiny v KN p.č. 443 a 444/2 k.ú. Hlavňov
výměra: 0,3247 ha 2x
termín sečení: 15.7.- 31.7. a 20.8.- 30.9. odstup mezi sečemi minimálně 6 týdnů
technologie sečení: křovinořezem dvakrát

EL 26 Rybníčky u obory
vymezení plochy: neudržovaná louka a mokřina v KN p.č. 1302 v k.ú. Heřmánkovice
výměra: 0,6445 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: lehkou sekačkou, mokřina křovinořezem
na lokalitě budou ponechány nepokosené dvě plochy cca 5 x 5 m

EL 287 U Mlýnkova lesa, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svahové louka v GP p.č. 422/1 díl 1, 2, 404, 407/1 část, 369/1 část v k.ú. Janovice u Trutnova
výměra: plochy: A – 1,0307 ha, B – 0,0492 ha, C – 0,0145 ha, D – 0,0215 ha, C + D 0,0360 ha – sečeny 2x
termín sečení: Všechny plochy posekat v termínu 15.7.-30.9. C a D (0,0360 ha) s výskytem třtiny posekat 2x , 1.seč v termínu 20.7. – 31.7. Na lokalitě budou ponechány nepokosené tři plochy cca 5 x 5 m podle zákresu.
technologie sečení: křovinořezem

EL 192 Rybníky pod Novou Kolonií (Cigel), III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokřina v KN p.č. 2908, 2910 v k.ú. Křinice
výměra: 0,3572 ha
termín sečení: 15.7.-30.9..
technologie sečení: křovinořezem

EL 292 Nad Studnickou strání, III. zóna CHKO
vymezení plochy: dvě svahové louky na parcele č. 521 a 531/3 v k.ú. Studnice u Jívky
výměra: 0,5260 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova
vymezení plochy: mokřiny a vlhké louky v p.č. GP 183, 187/1, 187/6 , 211, 212 a KN 187/10 v k.ú. Jetřichov
výměra: plocha F 1,5908 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: ručně vedenou sekačkou

EL 227 Lesní domky, III. zóna CHKO
vymezení plochy: louka a mokřina v p.č. 1310/9 v k.ú. Jetřichov výměra: 0,1916 ha
termín sečení: 20.7. – 31.8.
technologie sečení: křovinořezem

EL 242 Pod rybníčkem, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svahová vlhká louka v p.č. 429/5 v k.ú. Ruprechtice
výměra: 0,4123 ha 1x
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 175 Pod Honským rybníkem, III. zóna
vymezení plochy: mokrá louka v p.č. 95/1 k.ú. Pěkov
výměra: 0,4927 ha (plocha A - 0,1900 ha a plocha B -0,3027)
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

EL 275 Adršpašské mokřiny, plochy A a B v p.p.č. 187/1 k.ú. Dolní Adršpach o výměře 3,5964 ha (plocha B - 1,3995 ha, plocha A - 0,3987 ha)
technologie sečení: plocha B - ručně vedenou sekačkou, plocha A - křovinořezem včetně náletových dřevin termín sečení: 15.7.-30.9.

EL 152 Libná,
vymezení plochy: vlhká louka a prameniště v parcele č. 500/1 k.ú. Libná
výměra: 2,4509 ha termín 15.7.-30.9. technologie sečení: ručně vedenou sekačkou (plochy A, B a E, výměra 2,2415 ha), křovinořezem (plochy C a D, výměra 0,2094 ha)

EL 241 Ruprechtická mokřina,
vymezení plochy: mokřina v parcelách PK 469/1 (část) a KN p.č. 469/3 (část) k.ú. Ruprechtice
výměra: 0,4991 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou.

Heřmánkovická stráň,
vymezení plochy: svahová louka v parcelách KN 385 a 575/3 k.ú. Heřmánkovice
výměra: 0,2055 ha
termín sečení: 15.7.- 31.7.
technologie sečení: křovinořezem

EL 114 U lomu v Rožmitále v III. zóně CHKO
vymezení plochy: mokrá dlouhodobě nekosená louky v p.č. GP 2033 k.ú. Šonov u Broumova výměra: 0,7368 ha
termín sečení: 15.7.- 30.9.
technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

EL 145 Staré lomy v Rožmitále,
vymezení plochy: svahová dlouhodobě nekosená louka v p.č. GP 1216/2 a 1216/1 k.ú. Rožmitál
výměra: 1,1129 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem a ručně vedenou sekačkou

EL 223 Pod Hradištěm, III. zóna CHKO (U hájenky)
vymezení plochy:v parcelách GP 471/1, 472/3 a KN 463/5 k.ú. Janovice u Trutnova
výměra: 0,6030 ha termín sečení: 15.7. - 31.8.
způsob sečení: křovinořezem

EL 277 Za dráhou, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svahové louky a mokřina v p.č. 537/1, 85/1, 90/2, 90/3, v k.ú. Hodkovice u Trutnova
a p.č. GP 658/1 v k.ú. Janovice u Trutnova
výměra: 2,6715 ha termín sečení: 15.7. - 15.9.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 324 599 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky