Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2012 25.09.2012 10:00
Dům přírody Moravského krasu - STAVBA
podlimitní Zadáno 03.09.2012 17.09.2012 10:00
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ŠOP SR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 06.09.2012 10:00
Film pro Dům přírody Moravského krasu
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 12:00
Procesní optimalizace AOPK ČR
podlimitní Zadáno 09.07.2012 23.07.2012 10:00
Dům přírody Litovelského Pomoraví - Zahrada živočichů a rostlin/Rajská zahrada
nadlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 10:00
Dům přírody Moravského krasu - TDI
podlimitní Zadáno 06.07.2012 20.07.2012 12:00
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT - ZO ČSOP Jadernička
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 15.06.2012 10:00
Dohoda o spolupráci v poskytnutí finančních prostředků LIFE09NAT - ZOČSOP Bílé Karpaty
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 00:00
Obnova rybníka Kojetín - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2012 07.06.2012 10:00
Dohoda o spolupráci a podmínkách poskytnutí finančních protředků LIFE 09NAT
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 04.06.2012 00:00
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb - T - mobile
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 01.06.2012 00:00
Záchranný program perlorodky říční
nadlimitní Zadáno 09.05.2012 23.05.2012 13:30
Redakční, výtvarné a organizační zajištění vydání časopisu Ochrana přírody
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2012 02.05.2012 00:00
Odborná a metodická pomoc sledování stavu biotopů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2012 01.05.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016