Veřejná zakázka: NS Lednické rybníky - oprava informačních panelů; výroba a instalace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 513
Systémové číslo: P14V00000507
Počátek běhu lhůt: 10.07.2014
Nabídku podat do: 21.07.2014 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NS Lednické rybníky - oprava informačních panelů; výroba a instalace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výroba a instalace informačních panelů. Podoba informačních panelů viz. dokumentace „Informační tabule“ zpracovaná společností AQUA CENTRUM s.r.o., v květnu 2014.
Bližší specifikace: bude vyrobeno a instalováno celkem 13 kusů informačních panelů v následující specifikaci:

1.) bude vyrobeno a instalováno celkem 13 kusů informačních tabulí v podobě uvedené ve výše uvedené projektové dokumentaci, z toho bude
1.1. 11 ks tabulí s celým rámem tvořeným prvky 3 a 4 (označení dle PD) jako příprava na instalaci dvou panelů informační tabule.
1.2. 1 ks tabule s polovičním rámem tvořeným prvky 3 a 4 jako příprava na instalaci jednoho panelu informační tabule a s jednou výplní typu VAR.2 (číslo položky ve výkazu výměr č. 762-R-1).
1.3. 1 ks tabule s polovičním rámem tvořeným prvky 3 a 4 jako příprava na instalaci jednoho panelu informační tabule a s jednou výplní typu VAR.2 (číslo položky ve výkazu výměr č. 762-R-1). Tento panel bude realizován včetně zpevnění betonových základů (položky u objektu 001 Oprava informačních panelů uvedené pod soupisem č. 002 Základová patka)

2. budou odstraněny bez náhrady 4 ks stávajících tabulí

3. jednotlivé varianty panelů budou realizovány na následujícíh místech (čísla míst umístění tabulí převzata ze Situace výkresu širších vztahů v PD):
3.1. Varianta uvedená v bodu 1.1.: místa č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16
3.2. Varianta uvedená v bodu 1.2.: místo č. 11
3.3. Varianta uvedená v bodu 1.3. místo č. 9

4. Odstraněny budou tabule na následujících místech (čísla míst umístění tabulí převzata ze Situace výkresu širších vztahů v PD) : místo č. 3, 14, 15, 17.

5. Rám tvořený prvky 3 a 4, do kterého bude vložen panel informační tabule, která není předmětem této zakázky, bude uzpůsoben, aby se do něj dal tento panel vložit a upevnit dřevěnými lištami tak, aby se v případě poškození dal jednoduše vyměnit bez nutnosti rozebírání informační tabule (výměna ze předu). Vyfrézování rámu a olištování panelů musí být zahrnuto do cenové nabídky (v rozpočtu není na vyfrézování a olištování uvedena položka). Tloušťka materiálu panelu a ochranného plexiskla bude činit 6 mm, příslušnou část rámu je tedy nutno vyfrézovat na hloubku 7 mm. Vyfrézované rozměry na vložení informačního panelu budou činit 125 mm X 102 m. Panel bude orientován na výšku.

6. Specifikace maxipexesa (položka č. 762-R-1):
24 ks koláčů z tvrdého dřeva o průměru cca 120 mm, které budou vloženy do dřevěného rámu. Koláče budou instalovány na vodící tyče, distanční trubky a podložky z nerez oceli tak, aby se jimi dalo otáčet. Tloušťka vodící tyče bude činit cca 1 cm. Instalovány budou tak, že budou tvořit čtyři sloupce po šesti koláčích (orientováno na výšku). Instalace koláčů na vodící prvky z nerezové oceli bude ve svislém směru (čtyři sloupce). Cena tohoto prvku je včetně vygravírování prvků, zvýraznění motivů, obroušení a ošetření olejem. Gravírování bude provedeno oboustranně. Na jedné straně bude vždy logo AOPK ČR a na druhé motivy dodané zadavatelem. Cena za grafické zpracování motivů, které budou následně převedeny do gravírovacích strojů, není předmětem této zakázky. Tyto motivy budou předány zpracovateli nejpozději do 1.11.2014. Autorská práva na tyto motivy garantuje zadavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 203 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky