Veřejná zakázka: Sečení luk v NPP Babiččino údolí a CHKO Broumovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 495
Systémové číslo: P14V00000489
Počátek běhu lhůt: 15.07.2014
Nabídku podat do: 22.07.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení luk v NPP Babiččino údolí a CHKO Broumovsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je speciální péče o druhově bohaté louky. Posečená hmota bude ve všech lokalitách vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými zákony.
Posečení a úklid mokřin a svahových luk na níže uvedených lokalitách:

EL 82 Jelení louka, III. zóna CHKO, lokalita s výskytem silně ohrožených druhů
vymezení plochy: louka v lesním komplexu s prameništi, KN p.č. 526 k.ú. Libná
výměra: 0,5548 ha
termín sečení: 15.7.- 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL16 U Kozínku (Petrovičky), ve III.zóně CHKO a EVL Kozínek
vymezení plochy: svahové louky v pp.č. 1285, 1286, 332/1 a 1201 vše v k.ú. Velké Petrovice výměra: A – 0,9736 ha a B – 0,5308 ha, celkem 1,5044 ha
termín sečení : 15.7. – 30.9.
technologie sečení:křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

EL 243 Stráň nad Dřevíčem, II. zóna CHKO
vymezení plochy: svahová louka na terasách členěná mezemi v parcelách p.p.č. 385,383, 362, 341, 342, 336, 335, 333, 322, 358 vše GP k.ú. Stárkov
výměra: 0,8178 ha
termín sečení: 15.7.- 30.9.
technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

EL 172 Paseky, III. zóna CHKO, lokalita s výskytem silně ohrožených druhů
vymezení plochy: plochy A, B a C ve vlhkých loukách s prameništi v p.č.568,572 (část),573 (část), 596/1 (část), 571 (část), 569 (část), k.ú. Radvanice v Čechách
výměra: 0,9293 ha 1x
termín sečení: 15.7. – 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova,
vymezení plochy: mokřiny a vlhké louky v p.č. GP 1356/14, 187/1, 187/3, 187/6 , 204/1, 211 a KN 187/2 a 1356/10 v k.ú. Jetřichov
výměra: A , B, C, D, I, J a G o výměře 5,7565 ha
termín sečení: ve dvou termínech od 15.7. - 30.9. nadvakrát, vždy po 1/2 s odstupem 21 dnů
technologie sečení: plochy A , B, C, D, I, J a G budou posečeny křovinořezem, plochy C a D ručně vedenou sekačkou

EL 84 Zdoňovské louky, III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokřina v p.č. GP 1123/5, 1123/9 (část), PK 1133 (část) k.ú. Zdoňov
výměra: 0,5957 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 215 Černý důl, III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokřina a břehy v p.č. 265/1 k.ú.Horní Adršpach
výměra: 0,2370 ha
termín sečení: 15.7.-30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 173 Pod odkalištěm, III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokrá louka v parcele č. KN 132/1, 62/1 k.ú. Jívka
výměra: 0,6153 ha 1x
termín sečení: 15.7. – 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 178 Vernéřovická niva, III. zóna CHKO, lok. výskytu ohr. druhu
vymezení plochy: plochy A, B, C a D v mokřině v parcelách č. KN 460, 567/3 a 459/1 v k.ú. Horní Vernéřovice
výměra: A - 0,3549 ha, B - 1,4179 ha, C - 0,3434 ha, D - 0,1636 ha (celkem 2,2798 ha)
termín sečení: 15.7.- 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 246 Stárkovské louky, III. zóna CHKO
vymezení plochy: louky a mokřiny v p.č. PK 441/2, PK 441/3 a KN 521/2 k.ú. Stárkov
výměra: 0,9921 ha 1x
termín sečení: 15.7. – 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

EL 245 Na schodech, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svažité louky a meze v pozemcích p.č. 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 782/1, 783, 784/3 v k.ú. Stárkov
výměra: 0,9990 ha
termíny sečení: 15.7. - 30.9.
technologie sečení:1x ručně vedenou sekačkou

EL 258 Vernéřovická rákosina, III. zóna CHKO, lok. silně ohr. druhu
vymezení plochy: dlouhodobě nekosená špatně přístupná svažitá louka v p.č. 355 a 389/1 v k.ú. Vernéřovice. Posečení včetně malin a náletových dřevin
výměra: 0,0140 ha
termín sečení: 15.8. – 30.9.
technologie sečení: 1x křovinořezem

Louka u Viktorčina splavu v NPP Babiččino údolí
vymezení plochy: p.č. 671/1, 879/2, 877/1 k.ú. Ratibořice u České Skalice
výměra: 0,14 ha (sečeno 2x celkem tedy 0,28 ha)
termín sečení: 15.8. – 30.9.
technologie sečení: 2 x ručně vedenou sekačkou

Louka U Melgru v NPP Babiččino údolí
vymezení plochy: p.č. 592/1 k.ú. Žernov, okraj louky
výměra: plocha B 0,6380 ha
termín sečení: 15.8. – 30.9.
technologie sečení: 1x křovinořezem

Příkop u Bílého mostu Na Špici v NPP Babiččino údolí
vymezení plochy: p.p.č. 1193 a 1199 k.ú. Žernov
výměra: 0,5260 ha
termín sečení 1.8. - 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

U náhonu v NPP Babiččino údolí
vymezení plochy: úzká louka v parcelách p.č. 689/1 a 689/2 v k.ú. Ratibořice u České Skalice mezi náhonem a cestou od pomníku k Bělidlu
výměra: plocha A 0,0633 ha a plocha B 0,0270 (celkem 0,0903 2x celkem tedy 0,1806 ha)
termín sečení: 15.7. -30.9.
technologie sečení: 2x ručně vedenou sekačkou

U Červeného mostu v NPP Babiččino údolí
vymezení plochy: posečení loučky u mostu a okrajů traktorově sklízené louky. Loučka u mostu - plocha A v parcele 1681/1 k.ú. Slatina n. Úpou, plocha B v parcele č. 1683 k.ú. Slatina nad Úpou
výměra: plocha A 0,3621 ha, plocha B 1,5366 ha
termín sečení 1.8. - 30.9.
technologie sečení: křovinořezem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky