Veřejná zakázka: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (sídlo SCHKO České středohoří)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 596
Systémové číslo: P14V00000589
Počátek běhu lhůt: 16.07.2014
Nabídku podat do: 11.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (sídlo SCHKO České středohoří)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace bude zabezpečena v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr s názvem (dle projektanta) „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích – ČSOV a kanalizační výtlak“ zpracované firmou INDORS, Vodohospodářské projekty a realizace, Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, v roce 2013 a v rozsahu podle projektové dokumentace včetně položkového výkazu výměr s názvem (dle projektanta) „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (1. patro a podkroví)“ zpracované firmou Ing. arch. Jiří Jarkovský – Projektový ateliér, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, v roce 2013.


Popis prací:
Čerpací šachta bude sloužit jako sběrná koncová jímka splaškových vod s osazením jednoho ponorného kalového čerpadla s mělnícím zařízením, které bude výtlakem napojeno na stávající koncové šachty kanalizační přípojky napojené na obecní kanalizaci v ulici Michalská.
Čerpací šachta má konstrukci samonosnou a bude umístěna v nepojezdné ploše. Pro zajištění dopravy odpadních vod z čerpací šachty do koncové šachty kanalizační přípojky bude použito tlakové potrubí, které bude uloženo v nezámrzné hloubce. Bude uloženo ve strojním výkopu s podsypem a zásypem z písku.

Stávající hygienické zařízení a kuchyňky v současné době již nevyhovují a je třeba provést rekonstrukci. Nové řešení navrhuje částečnou změnu dispozice tohoto prostoru, tzn. vybourání částí příček a vyzdění nových částí. Pouze v suterénu bude provedena oprava ventilátoru, demontáž ohřívače TUV. Jsou navrženy nové dlažby a obklady, nové zařizovací předměty a svítidla.


Přístup:
Přístup k objektu je zajištěn po příjezdové komunikaci z ulice Michalská a dále pak dlážděnou rampou, kterou lemuje betonový truhlík, osázený skalníkem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 871 368 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky