Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zhotovení videí, spotů a filmů v oblasti PR a komunikace Ministerstva životního prostředí 06.02.2024
Modernizace gastro provozu objektu MŽP – vypracování studie 05.02.2024
Zpracování analýzy a odborná podpora pro MŽP spočívající v oblasti výkonu státní správy prostřednictvím nově nastaveného modelu jeho odborů výkonu státní správy 02.02.2024
Zajišťování periodických interních a externích testů zranitelností 01.02.2024
Zpracování podkladů pro vydávání závazných stanovisek dle zákona č. 100/2001 Sb. 31.01.2024
Pronájem prostor výdejny jídel v budově sídla MŽP 26.01.2024
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS IV 24.01.2024
Prodej osobního automobilu Škoda Superb (4AK 8233) 22.01.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „Výstavba nového zdroje TAS v EDĚ“ 19.01.2024
Zajištění technického zabezpečení konference „Green Spider“ 19.01.2024
Analýza projektů v rámci programu LIFE 17.01.2024
„Dodávka kancelářského papíru pro resort MŽP 2023-2024“ 17.01.2024
Nájemní smlouva - veřejné projednání „D0, stavba 520, Březiněves – Satalice“ 16.01.2024
Konzultantské služby v oblasti energetiky, energetické účinnosti a zejména rozvoje vzniku energetických společenství v rámci komunitní energetiky 15.01.2024
Translace poznatků a transfer postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy 15.01.2024
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro ČGS III 13.01.2024
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru „EVO Planá - Energie z odpadu Táborska“ 11.01.2024
Smlouva na zajištění servisní činnosti - automatické dveřní systémy 10.01.2024
Smlouva o poskytnutí servisních služeb EZAK 10.01.2024
Smlouva o zařazení obchodního sdělení v televizním vysílání České televice - Minipořady 10.01.2024