Smlouva: Generální dozor objednatele 2019 - 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3897
Evidenční číslo: 190072
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 12 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 14 520 000,00

Název (předmět)

Generální dozor objednatele 2019 - 2023

Schválil / podepsal

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zejména výkon generálního dozoru objednatele při realizaci zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl a další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku.

Zadávací řízení bylo realizováno prostřednictvím Národního elektronického nástroje - systémové číslo NEN: N006/19/V00008668.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy