Smlouva: Zpracování podkladů v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3870
Evidenční číslo: 200043
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 190 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 229 900,00

Název (předmět)

Zpracování podkladů v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb.

Schválil / podepsal

Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Stručný popis

Zpracování podkladů v rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Oddělení hospodářské správy a veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy