Smlouva: Nákup mobilních telefonů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3873
Evidenční číslo: 200041
Datum uzavření smlouvy: 10.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 75 222,00
Cena v Kč vč. DPH: 91 018,62
Zadávací řízení: Nákup mobilních telefonů

Název (předmět)

Nákup mobilních telefonů

Schválil / podepsal

Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů

Stručný popis

Mobilní telefony pro potřeby zaměstnanců hrazených z projektů IP LIFE a 3Lynx. Na faktuře bude uveden text dle bodu 3.4. kupní smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • IČO: 00164801
  • Poštovní adresa:
    Vršovická 1442/65
    100 10 Praha 10
  • Název odboru: Odbor informatiky
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 489950

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy