Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů 14.08.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu ČSM v období 2024 - ukončení hornické činnosti" 14.08.2023
Vypracování zadání případových studií pro účely zkoušek autorizovaných osob dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 14.08.2023
Centrální zakázka na zajištění propojení poboček a dostupnosti aplikace SJČR na 4 roky 11.08.2023
Publikace článků a obrazových materiálů v rámci redakčních rubrik v internetovém deníku Ekolist 11.08.2023
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials 10.08.2023
Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) 10.08.2023
Služby certifikační autority 08.08.2023
Darování osobního automobilu Škoda Octavia Kombi 07.08.2023
Letenka v rámci zahraniční pracovní cesty do Kanady (Vancouver) - účast na 7. GEF Assembly – výroční zasedání představitelů všech členských zemí Globálního fondu životního prostředí 04.08.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Průmyslové Energetické Centrum Neratovice (PECeN)" 03.08.2023
Dokoupení stolů do jídelny od Vězeňské služby na základě podlimitní výjimky v rámci resortního centrálního nákupu 02.08.2023
"Služba zpracování variantní podkladové dokumentace pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na vytvoření SW řešení Povodňového informačního systému verze 2" 02.08.2023
Zajištění tvorby / rekonstrukce internetových stránek unijního programu LIFE 02.08.2023
Zápis o předání osobního vozidla ŠKODA SUPERB 02.08.2023
Poskytování konzultantských služeb při vypořádání připomínek - Prostředí pro život 2 01.08.2023
Příprava, organizační a odborné zajištění a vyhodnocení národní konference EVVO konané v roce 2023 01.08.2023
Dokumentace a zhodnocení olistostromy v korytě Lubiny v k.ú. Vlčovice 28.07.2023
Nákup vysokotlakového čisticího stroje s ohřevem vody značky Nilfisk NIH 5M-210/1100 PAX 28.07.2023
Smlouva o dlouhodobé spolupráci "Zelený kruh" 27.07.2023