Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Bezúplatné předání majetku státu 21.03.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 20.03.2024
Zpracování dokumentace pro provedení stavby a závěrečné vyhodnocení akce, střech objektu hlavní budovy Ministerstva životního prostředí 20.03.2024
Zpracování posudku o vlivech záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice” na životní prostředí 20.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast biotechnologického průmyslu 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast hodnocení rizik GM mikroorganismů a veterinární medicína 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast nových genových technik a léčivých přípravků 19.03.2024
Analyzace situace v oblasti hraček a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro hračky v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti nábytku a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro nábytek a nábytkové předměty v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti plochého skla a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro ploché sklo v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti potřeb pro dům a zahradu a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro potřeby pro dům a zahradu v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti sportovních potřeb a potřeb pro volnočasové aktivity a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro tyto výrobky v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti textilu a obuvi a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro textil a obuv v ČR v kontextu revize rámcové směrnice o odpadech 18.03.2024
Grafickém zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 18.03.2024
Jazyková korektura českých textů 18.03.2024
Stavebně – technická činnost 18.03.2024
Poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním občerstvení na mezinárodní konferenci „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ 15.03.2024
Docházkové terminály 13.03.2024
Grafické zpracování informačních a propagačních materiálů Ministerstva životního prostředí 13.03.2024