Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zajištění spolupráce s Českou komisí pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - v oblasti mikrobiologie a detekce geneticky modifikovaných mikroorganismů 25.03.2024
Zpracování studie "Porovnání efektivity zdrojů tepla na bázi geotermální energie s ostatními zdroji" 25.03.2024
Letena USA - podnikatelská mise 22.03.2024
Letena USA - podnikatelská mise 22.03.2024
Nákup mobilních telefonů 22.03.2024
Bezúplatné předání majetku státu 21.03.2024
Bezúplatné předání majetku státu 21.03.2024
Bezúplatné předání majetku státu 21.03.2024
Hodnocení záměrů, podaných do Výzvy č. 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy 20.03.2024
Zpracování dokumentace pro provedení stavby a závěrečné vyhodnocení akce, střech objektu hlavní budovy Ministerstva životního prostředí 20.03.2024
Zpracování posudku o vlivech záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice” na životní prostředí 20.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast biotechnologického průmyslu 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast hodnocení rizik GM mikroorganismů a veterinární medicína 19.03.2024
Činnost člena České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty - oblast GM mikroorganismů - oblast nových genových technik a léčivých přípravků 19.03.2024
Analyzace situace v oblasti hraček a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro hračky v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti nábytku a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro nábytek a nábytkové předměty v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti plochého skla a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro ploché sklo v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti potřeb pro dům a zahradu a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro potřeby pro dům a zahradu v ČR 18.03.2024
Analyzace situace v oblasti sportovních potřeb a potřeb pro volnočasové aktivity a navržení konkrétního nastavení EPR systému pro tyto výrobky v ČR 18.03.2024
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››