Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování analýzy snížené sazby DPH na služby spojené s recyklací 27.07.2023
Pulikace 25 let podpory projektů nestátních neziskových organizací 26.07.2023
Externí posouzení IT provozu, obslužných procesů a zajišťování odborných agend systémů MŽP a CENIA 20.07.2023
Aktualizace vybraných kapitol v rámci aklualizace Politiky ochrany klimatu v ČR 19.07.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VCS - východ (III. etapa)" 19.07.2023
Administrace zadávání veřejných zakázek a související poradenství v OPŽP a OPST v období 2023-2027 18.07.2023
Expertnf činnost k monitoringu POPs 18.07.2023
Expertní činnosti v rámci OEWG pro vědecko-politický panel 18.07.2023
Prezentace na COP 11 Stockholmské úmluvy 18.07.2023
Přísečnice - mapovací revize opuštěných úložných míst 18.07.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "ZEVO Malešice - navýšení roční kapacity spalovaného objemu odpadu a rozšíření škvárového hospodářství" 18.07.2023
Zajištění letecké hasičské služby v roce 2023 na území České republiky v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie 14.07.2023
Metodická podpora a právní poradenství v rámci veřejných zakázek 13.07.2023
Podpora licencí AuditPro 10.07.2023
Smlouva o zpracování posudku EIA k záměru "Ekologizace teplárny Chomutov - 2. etapa" 07.07.2023
Podnájem prostoru k parkování vozidel 03.07.2023
Zajištění odborných konzultačních služeb pro platformu Cisco Webex 03.07.2023
DNS - Centrální nákup nábytku_Kancelářský nábytek pro AOPK III. 29.06.2023
Nájem a provozování nápojových a svačinových výdejních automatů 29.06.2023
Nájemní smlouva - opravy plynovodů 29.06.2023