Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Darování exemplářů CITES (ara rudobřichý) ZOO Lešná 02.11.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) Papouščí ZOO 02.11.2020
Provádění revizí elektrických zařízení, spotřebičů a provádění drobných elektro prací v budově MŽP 2020 – 2024 02.11.2020
Vyhodnocení hydrogeologických dat a trendů v povodí Kamenice a Křinice za období 2019 a 2020 30.10.2020
Úklidové služby 29.10.2020
Darování exemplářů CITES (ara zelenokřídlý) ZOO Tábor 27.10.2020
Revize vymezení nadregionálního biocentra ÚSES 2001 Údolí Vltavy 27.10.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 25.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině nízkého napětí 15.10.2020
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2021 a 2022 v hladině vysokého napětí 15.10.2020
Informační listy pro zadavatele veřejných zakázek 13.10.2020
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 2020 – 2022 13.10.2020
Zřízení vertikální zdvihací plošiny 13.10.2020
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance Ministerstva životní ho prostředí 08.10.2020
Analytické činnosti související s problematikou řešení úloh v oblasti vodního hospodářství 06.10.2020
Indikátor běžných druhů ptáků a Indikátor vlivu změny klimatu na běžné druhy ptáků 2020 - 2024 01.10.2020
Metodika geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí 26.09.2020
Zpracování posudku k záměru "Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.09.2020
Stavební úpravy a rekonstrukce budovy a areálu MŽP 22.09.2020
Propagační předměty (materiál) k projektu Interreg "Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)" 21.09.2020