Veřejná zakázka: Kosení závrtů, likvidace invazních rostlin, vylepšení a péče o výsadby DB a LP v CHKO Moravský kras

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6019
Systémové číslo: P16V00002040
Datum zahájení: 04.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení závrtů, likvidace invazních rostlin, vylepšení a péče o výsadby DB a LP v CHKO Moravský kras
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vylepšení stávajících výsadeb LP (výška nadzemní části 36 - 50 cm, prostokořenný, 300ks) označení kolíky 300 ks, ožin celoplošný ( 0,49 ha) stávajících výsadeb, oprava oplocenky(10 m), na parcelách KN č. 5611-5614, 5629, 5630, 5628, 5627, k.ú. Líšeň v PR Velký Hornek.
Jedno pokosení celkem deseti závrtů na krasových plošinách (5 závrtů na Harbešské plošině, 2 závrty na Rudické plošině, Židův závrt, Blažkův závrt, závrt u Malé Dohody) o celkové ploše 1,25 ha křovinořezem. Pokosená hmota bude shrabána a z plochy závrtů odstraněna.
Chemická likvidace a kosení křídlatek (Reynoutria spp.) celíků (Solidago spp.), amerických hvězdnic (Aster spp.), trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) a dalších invazních rostlin rozptýleně v NPR Vývěry Punkvy, NPR Býčí skála a PR Údolí Říčky na území 1., 2. a 3. zóny CHKO na p.č. 1339/2, 2229/28 v k.ú. Ochoz u Brna, 1344/2 v k.ú. Olomučany, 597, 606, 627 v k.ú. Adamov, 449, 450 v k.ú. Habrůvka, 511/18, 541 v k.ú. Lažánky u Blanska, 1543 v k.ú. Blansko, 555, 556 v k.ú. Těchov, 54 v k.ú. Holštejn pomocí vhodného herbicidu rozptýleně na celkové ploše 8,14 ha. Likvidace bude provedena ve třech etapách: Postřik v pozdním létě a na podzim za vhodného počasí (bez srážek a silného povětří). Po první etapě bude následovat druhá, kdy odumřelá hmota na větších plochách bude pokosena a zlikvidována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 54 461 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Moravský kras
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky