Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Tiskoviny I.
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 07.10.2016 08:00
Dodávka a instalace vysoce výkonného výpočetního systému pro modelování atmosféry
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 03.01.2017 10:00
Dodávka techniky pro měřící vozy kvality ovzduší
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 21.11.2016 10:00
Management nelesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 24.11.2016 09:00
Obnova výsadby stromů na p. p. č. 1228/3 v k. ú. Rájov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 08:00
Obnova tůně v Dolní Chřibské
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 10:00
Studie proveditelnosti – Podpora migrace lososa obecného na vodních tocích Labe a Chřibská Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 11.10.2016 09:00
NPP Lužní potok - péče o LORP - speciální opatření pro podporu perlorodky říční
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 06.10.2016 08:00
Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – Zoologický monitoring
podlimitní Zadáno 29.09.2016 17.10.2016 09:00
VT pro ČHMU Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 04.10.2016 10:00
Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
nadlimitní Zadáno 28.09.2016 05.12.2016 10:00
Likvidace náletových dřevin v NPP Velký vrch u Vršovic
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 10.10.2016 09:00
Překlad vybraných pasáží v připravované publikaci červeného seznamu živočichů 3
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 27.09.2016 10.10.2016 14:00
Drobná výpočetní technika, příslušenství a spotřební materiál
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 07.10.2016 09:00
Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 07.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016