Veřejná zakázka: Stržení drnu NPP Váté písky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6011
Systémové číslo: P16V00002032
Evidenční číslo zadavatele: PPK-27a/73/16
Datum zahájení: 03.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stržení drnu NPP Váté písky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V NPP Váté písky bude provedeno strojní stržení drnu a svrchní vrstvy půdy do hloubky max. 30 cm na ploše dle přiloženého zákresu opatření vč. odvozu odtěžené hmoty o objemu 960 m3 stržené na ploše do 4000 m2. Dle možností bude vytěžený materiál zhotovitelem odvážen mimo stávající komunikaci dle pokynů pracovníka AOPK ČR a uložen na náklady zhotovitele. Po ukončení prací bude místní komunikace uvedena do původního stavu tak, aby po ní vlastníci pozemků mohli bez problémů projíždět osobními motorovými vozidly. Během prací nesmí dojít k poškození kabelů vedoucích pod půdním povrchem a rovněž nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeno drážní těleso

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 98 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Pálava a Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky