Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova a výměna označení hranic maloplošných zvláště chráněných území - CHKO Brdy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 24.11.2016 10:00
Uzavření Rámcové dohody na dodávky kancelářského materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 23.11.2016 09:00
Pexeso - tisk a doprava
nadlimitní Zadáno 11.11.2016 21.11.2016 10:00
Zpracování popularizačních publikací a letáků – projekt Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2016 21.11.2016 09:00
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2017
nadlimitní Zadáno 11.11.2016 14.12.2016 09:00
Nákup telemetrických stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 18.11.2016 10:00
Objednávka - nákup chladničky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016
Mobilní telefonní přístroje 10/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 14.11.2016 11:00
Microsoft AD znovuzadání
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 21.11.2016 08:00
Průběžná systémová podpora provozu hydrologického systému AquaLogic - rekalibrace stávajících povodí a tvorba nových předpovědních profilů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 11:00
Přesun databází Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) a eStanic do centrální databáze a úprava webových aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 10:00
OI OV - oprava havarovaného vozu Nissan X-Trail RZ: 5A2 6294
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2016
OI OV - údržba, čištění a servis drobné kancelářské a výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016
OI OV - oprava multifunkčního stroje Konica Minolta C220
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016
VT pro OLM
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 15.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016