Veřejná zakázka: Zpracování popularizačních publikací a letáků – projekt Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6371
Systémové číslo: P16V00002392
Datum zahájení: 11.11.2016
Nabídku podat do: 21.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování popularizačních publikací a letáků – projekt Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Příprava a zpracování grafického návrhu popularizačních tiskovin – 2 publikací Příroda horských holí Jeseníků a Jesenické horské smrčiny a 3 letáků (skládaček) Petrovy kameny, Velká kotlina a Bílá Opava. Publikace budou zaměřené na zachycení podstatných informací o přírodě horských smrčin a subalpínského bezlesí v Hrubém Jeseníku a dále zejména o jejich historii, využití, ochraně, managementu a významu v širším kontextu. Texty budou na popularizační úrovni zaměřené na neodborné zájemce o problematiku. Letáky budou graficky atraktivní formou a popularizačními texty přibližovat základní turistické informace a přírodovědný i kulturní význam Petrových kamenů a jejich okolí, údolí Bílé Opavy nad Karlovou Studánkou a Velké kotliny. V rámci přípravy tiskovin se předpokládá průběžná konzultace obsahu(texty, fotografie) a podoby (grafika) tiskovin se zadavatelem,zhotovitel zajistí jazykovou korekturu, finální verze bude předvýrobou odsouhlasená zadavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 353 058 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky