Veřejná zakázka: Kosení luk v NPR Řežabinec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6404
Systémové číslo: P16V00002425
Evidenční číslo zadavatele: PPK-392a/31/16
Datum zahájení: 16.11.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení luk v NPR Řežabinec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) Sečení (ručně vedenou sekačkou) terestrických rákosin na vlhkých loukách a na rašeliništi v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně na ploše 0,69ha 2x ročně (1. seč v červnu, 2. seč konec srpna až začátek října) ve výtopě rybníka. 2) Sečení vlhkých luk ve výtopě rybníka Řežabinec (NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně) na jeho JZ a JV straně (plocha 0,78 ha) 2x ročně ručně vedenou sekačkou (1. seč červenec, 2. seč srpen až září). 3) Sečení (ručně vedenou sekačkou) mezí pod železniční tratí včetně ruderalizovaných porostů a likvidace náletů a výmladků (0,18 ha)1x ročně. 4) Sečení (ručně vedenou sekačkou) luk podél cesty v SV a JV části rybníka pomocí lehké mechanizace na ploše 0,83 ha 1x ročně. 5) Sečení luk podél cesty v SV části rybníka Řežabinec pomocí lehké mechanizace na ploše 0,38 ha (1x ročně (srpen - září). 6) Mechanizované sečení louky pod železniční tratí v OP NPR Řežabinec na ploše 0,52 ha 2x ročně (1. seč červen, 2. září). 7) Sečení kamenitého pahorku pod Pikárnou na ploše 0,32 ha 1 x ročně ručně vedenou sekačkou (srpen - září).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Blanský les a České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky