Veřejná zakázka: Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín – 2. etapa oprava oplocenek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8662
Systémové číslo: P17V00001907
Datum zahájení: 05.12.2017
Nabídku podat do: 13.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín – 2. etapa oprava oplocenek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Provést lesnické práce v rámci udržitelnosti projektu OP ŽP na pozemcích p. č. 2379/1, p. č. 2379/3, p. č. 2381/1, p. č. 2381/12 a p. č. 2383/1, vše v k. ú. Kunín (dotčené úseky jsou v mapové příloze značeny jako 2. etapa – červená barva). Všechny pozemky se nacházejí v III. zóně CHKO Poodří.
Nejdříve bude zlikvidováno stávající části oplocení v délce 1 661 m. Dřevěné části budou uloženy do hromad na místech určených zadavatelem, pletivo bude odvezeno a bude s ním naloženo v souladu s platnou legislativou.
Výstavba nového oplocení bude o celkové délce 2 239 m. Pletivo bude upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země min 40 cm. Délka polí nejvýše 300 cm, ve středu kotvené dřevěným nebo kovovým kolíkem zatlučeným do země min. 20 cm. Pletivo bude ke sloupkům přibito min. 4 hřebíky. Na místech určených objednatelem budou zbudovány 2 oboustrané žebříky. Na místech určených objednatelem bude pletivo upevněno tak, aby bylo možné v případě potřeby jeho uvolnění za účelem průchodu nebo průjezdu.

Minimální požadavky na materiál:
Sloupky:
• Dřevo bez hniloby, modřín, dub, jasan
• Minimální délka 210 cm
• Minimální průměr 10+ cm, odkorněné v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku
Pletivo:
• Lesnické pletivo, průměr vodících drátů min. 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm
• Výška 160 cm, počet vodorovných drátů alespoň 20, se zhuštěním proti drobné zvěři v dolní části

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky