Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019
nadlimitní Zadáno 14.12.2017 15.02.2018 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 20.12.2017 09:00
Servis a údržba agrometeorologických měřících systémů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 08.01.2018 10:00
Údržba SW - servery PR-PROVOZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Údržba SW - Prognoza a Hydroprognoza
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 10.01.2018 10:00
Elektro 2_2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 18.12.2017 10:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 10:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 12.01.2018 10:00
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín – 2. etapa oprava oplocenek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 13.12.2017 09:00
Průběžná systémová podpora provozu IS ARROW v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 02.01.2018 10:00
Průběžná, systémová podpora provozu specializovaných aplikací OJV v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 02.01.2018 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 12.12.2017 09:00
Rozšíření kapacity laboratoří PAH - projetkové a inženýrské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 13.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016