Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní telefonní přístroje 8/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 19.12.2017 12:00
Zajištění činnosti VSK na místě pro program Nová zelená úsporám v letech 2018 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017 27.12.2017 10:00
Tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava 2018 - 2019
nadlimitní Zadáno 14.12.2017 15.02.2018 10:00
Zajištění technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 20.12.2017 09:00
Servis a údržba agrometeorologických měřících systémů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 08.01.2018 10:00
Údržba SW - servery PR-PROVOZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Údržba SW - Prognoza a Hydroprognoza
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Údržba provozních aplikací na PC
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2017 19.12.2017 08:00
Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 10.01.2018 10:00
Elektro 2_2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 18.12.2017 10:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 10:00
Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 12.01.2018 10:00
Zajištění provozu DB systému Oracle ČHMÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 15.12.2017 08:00
Lesnické práce ve výsadbě v k. ú. Kunín – 2. etapa oprava oplocenek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 13.12.2017 09:00
Průběžná systémová podpora provozu IS ARROW v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 02.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016