Veřejná zakázka: Dohled a správa systémů Lotus Notes

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9762
Systémové číslo: P18V00000803
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dohled a správa systémů Lotus Notes
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování služeb spojených s dohledem a správou systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler.
Tato činnost zahrnuje:
a) dohled a správa 45 Lotus Domino server v režimu 8 x 5;
b) dohled a správa Lotus Sametime server a klientů v režimu 8 x 5;
c) dohled a správa Lotus Traveler server a mobilních klientů v režimu 8 x 5;
d) správa 700 klientů Lotus Notes (řešení chyb, součinnosti při instalacích a upgradech);
e) podpora a správa aplikací v prostředí Lotus Notes (zejména Spisová služba, Datové schránky, Autoprovoz, Helpdesk, Zápisy z porad);
f) analýza a tvorba zadání nových aplikací v prostředí Lotus Notes/Domino;
g) součinnost s dalšími dodavateli při vývoji nových aplikací, úpravách a opravách;
h) vývoj vlastních aplikací a agentů v prostředí Lotus Notes/Domino;
i) vytváření pohledů v databázích v prostředí Lotus Notes/Domino;
j) správa číselníků v prostředí Lotus Notes/Domino;
k) správa přístupových práv a rolí v prostředí Lotus Notes/Domino;
l) importy a exporty dat a jejich správa;
m) školení uživatelů;
n) podpora koncových uživatelů v dané oblasti (700), tj. vyřizování definovaných požadavků z interního systému Helpdesk včetně související nezbytné administrace s daným požadavkem a komunikace s koncovým uživatelem;
o) odstraňování havarijních stavů výše uvedených systémů – Havarijní stav je stav, vzniklý v důsledku okolností zamezující činnosti základních funkcí systému, které jsou nezbytné pro provoz aplikací a jejichž funkci nelze dočasně zabezpečit odpovídajícím náhradním způsobem, - s reakční dobou 24 hodin a kompletním zprovozněním systému do 5ti pracovních dní;
p) odstraňování problémů týkajících se bezprostředně uživatele (nemožnost přihlášení k účtu nebo k jednotlivým aplikacím, apod.) – s reakční dobou 24 hodin a kompletním vyřešením do 5ti pracovních dní.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky